Vergoeding

Uitleg tarieven en vergoeding

De Praktijk Paul Peters is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. De tarieven per product worden ieder jaar vast gesteld door de Nza De prestaties zijn ingedeeld als producten: kort, middel, intensief, transitie, chronisch. De producten bestaan uit alle opgetelde tijd, die besteed is aan de behandeling dus aanmelding, consultduur, telefonisch overleg, voorbreiding.

  1. Basis Kort heeft gemiddeld 2 tot 5 gesprekken
  2. Basis Middel heeft de duur van 5 tot 8 gesprekken
  3. Basis Intensief heeft de duur van 8 tot 13 gesprekken
  4. Onvolledig behandeltraject ( OBT) heeft de duur van 1 tot 2 gesprekken. (dwz. Cliënt heeft niet een stoornis, die is aangegeven op de DSM-schaal AS 1 of de cliënt heeft gespecialiseerde hulp nodig of cliënt breekt behandeling af.)
  5. De behandeling “chronisch”vindt niet plaats in de praktijk.
TARIEVEN:
NZa 2020: Prestatie Kort: € 503,47; Middel: € 853,38; Intensief: € 1383,65; OBT: € 219,53
Bovenstaande Nza-tarieven worden vergoed door de zorgverzekeraars binnen een range van 80 tot 95% waarover u navraag kunt doen in de praktijk.

het eigen risico is in 2020 € 385,-

Tarief overige onverzekerde zorg (OVP product)

Het OVP product is bedoeld voor onverzekerde zorg. Het gaat hier om klachten, en geen toegekende DSM-stoornissen. (bijv. aanpassingstoornissen, burn-out of relatieproblematiek)
Het OVP product gaat in 2020 heten: OZP (= overige zorgproduct)
Het maximum OZP-tarief vastgesteld door de NZa, is per 2020 € 98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is € 98,50 in 2020.
Deze zorg wordt wél per consult aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt kan gebruik maken van zijn aanvullende verzekering en vóór de behandeling overleggen met zijn of haar zorgverzekeraar over de hoogte van de te vergoede percentage en of de onverzekerde klacht überhaupt wordt vergoed.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in voor zelfbetalers, d.w.z. de cliënten, die niet gebruik willen maken van hun zorgverzekeraar is € 125,00 in 2020.

De praktijk hanteert voorwaarden en een tarief voor no-show (=niet op komen dagen):

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden
Privacy statement / AVG